head_bn_item

Култура на компанијата

Иновации

Иновациите можат да доведат до развој

Извршени

Борбата и победата лежи во брзото извршување

Тим

Славата на тимот е своја слава

Вредност

Постоењето мора да создаде вредност

Мисија на компанијата

Да им служите на клиенти, да ги инспирирате врсниците, да се вратите во општеството и да ја рефлектирате вредноста

Визија на компанијата

Станете сеопфатно претпријатие од светска класа во деловната област

Политика на управување

Луѓе ориентирани, потпирајќи се на технолошкиот напредок

Политика за квалитет

Одличен квалитет, совршено извршување

Еколошка политика

Усогласеност со законите и прописите, заштеда на енергија и намалување на потрошувачката, создавање на зелена економија